پرداخت قبض جریمه بانک ملی
یه چوپانه میره درس میخونه باسواد میشه.
رفیقش بهش میگه تو که باسواد شدی، زندگیت چه فرقی کرد؟
میگه: قبلاً می ایستادم گوسفندامو میشمردم؛
.
.
الان دراز میکشم، پاهاشونو میشمرم، تقسیم بر چهار میکنم
#طنز
پرداخت آسان قبض جریمه

پرداخت آنلاین قبض جریمه

قبض جریمه
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍنیا ﺳﺮﺵ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﻥ اینه که
ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﯾﺪﻩ ﻧﻤﯿﺎﺩ!

پرداخت قبض جریمه +برقارو خاموش کن
•چرا؟
+کارت دارم
•خب حالا چیکارم دارى؟
+بشین
•بله؟
+چى میبینى؟
•هیچى
+اگه برى منم اینجورى میبینم دنیارو ❤

#عاشقانه
سایت پرداخت قبض جریمه

سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور
آره ...
اولـشـ کهـ شـروع میشهـ تو بهتـرینے بـراشـ
اولـشـ کهـ شـروع میشهـ تو تمـومـ زندگیشے
اما...
کمـ کمـ تکـرارے میشے
کمـ کمـ عـوض میشهـ
مبـادا که ناراحـت بـشے
یا خودتـُ بخاطرش داغـون کنے

رسـمـِ عشقاے امروزے همینه
پـس بیخیال
پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور

قبض جریمه آنلاین
جملک هم شده مثل پسرایی که تا میای فراموششون کنی دوباره بهت زنگ میزنن@_@
پرداخت قبض جریمه

سایت ایتور